Τραγούδια:   # " (

220 Volt (Γ. Χατζηνάσιος, Γιάν. Πάριος)

1922 (Γιάν. Μαρκόπουλος, Μ. Δημητριάδη)

1925 (Γιάν. Μαρκόπουλος, Ν. Ξυλούρης & Μ. Δημητριάδη)

1940 (Γιάν. Μαρκόπουλος, Ν. Ξυλούρης)

1944 (Γιάν. Μαρκόπουλος, Ν. Ξυλούρης)

1945 (Σαν τέλειωσε ο πόλεμος) (Γιάν. Μαρκόπουλος)

1946 Ο γερο-δάσκαλος (Γιάν. Μαρκόπουλος, Μ. Δημητριάδη)

1950 (Το καφενείον Η ΕΛΛΑΣ) (Γιάν. Μαρκόπουλος, Μ. Δημητριάδη