Τραγούδια:   Ψ

Ψάξε και βρες μου (Βαγγ. Κορακάκης, Γερ. Ανδρεάτος)

Ψάχνω Ελλάδα να σε βρω (Θωμ. Μπακαλάκος)

Ψεύτικε ντουνιά (Κ. Σεϊτανίδης, Ν. Γούναρης)

Ψυλλιάστηκα τα ζόρικα (Αντ. Βαρδής)

Ψύλλοι στ' αυτιά μου (Θόδ. Δερβενιώτης, Τόλ. Βοσκόπουλος)