Τραγούδια:   Υ

Υπάρχει μέσα στο μυαλό μου (Αντ. Ρεπάνης, Ηλ. Κλωναρίδης)

Υπάρχεις εσύ (Χρ. Σκαλτσουνάκης, Γιάν. Πάριος)

Υπερβολές (Χάρ. Βαρθακούρης, Γιάν. Πάριος)

Υποκρίνεσαι (Τάκ. Σούκας, Στρ. Διονυσίου)

Υποχώρησα (Γ. Κατσαρός, Τόλ. Βοσκόπουλος)

Υποψιάζομαι (Κ. Λιβανός, Στρ. Διονυσίου)