Χρήστος Ζαβάκος

Συνεργασίες - Συμμετοχές

1986 - ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

Η κυρά [ερμ]