Χορωδία Καρδίτσης "Ο Αρίων"

Μεγάλοι δίσκοι

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Χορωδία Καρδίτσης "Ο Αρίων"
1968
Polydor 45288