Ντόρη

(Σπανουδάκη)

Συνεργασίες - Συμμετοχές

1992 - ΕΠΑΦΗ

Είμαι θύμα [ερμ]
Καλημέρα τι κάνεις [ερμ]
Μέρες [ερμ]
Μια ζωή σου χάρισα [ερμ]
Ξαφνικά [ερμ]