Άννα Μπέλλα

Μικροί δίσκοι

Εγώ δεν γνώρισα χαρά [ερμ]
4/11/1964 - His Master's Voice 7PG 3443

Το αμαρτωλό το σώμα [ερμ]
1953 - Columbia DG 7023