Μαίρη Λω

(Μαρία Μαντονανάκη)

Μικροί δίσκοι

Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι [ερμ]
1960 - Fidelity 7095