Αντώνης Κατινάρης

Μικροί δίσκοι

Ήταν λάθος σου μεγάλο [σνθ]
1970 - His Master's Voice 7PG 3922

Θα πέφτουνε ψιχάλες [σνθ]
1971 - His Master's Voice 7PG 8029

Μεγάλοι δίσκοι

12 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

1982
Relans REL 31