Ζανέτ Καπούγια

Μεγάλοι δίσκοι

ΖΑΝΕΤ

1981
CBS 84941

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Δεκ 1979
CBS 84050