Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Μεγάλοι δίσκοι

ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΙ

1971
Pan-Vox SPV 10133