Δήμητρα Χατζοπούλου

(Ντουραλή)

Μεγάλοι δίσκοι

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Οκτ 1997
Αθηναϊκή 116