Άννα Χρυσάφη

(Άννα Χρυσαφάκη)

Μικροί δίσκοι

Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι [ερμ]
1957 - Nina 645 Αμερικής

Μπάμπη [ερμ]
31/3/1965 - His Master's Voice 7PG 3481

Ο γερο-ναυτικός [ερμ]
1952 - Odeon GA 7674

Μεγάλοι δίσκοι

ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΡΑΒΑΣ

1976
Panivar OLYM 20017

Συνεργασίες - Συμμετοχές

1997 - CONCERTO FOR BOUZOUKI

Δυο πόρτες έχει η ζωή [ερμ]