Λίτσα Χάρμα

(Λίτσα Ζέρβα - Χαρμαντά, Ντούο Χάρμα)

Μικροί δίσκοι

Πάνω σ' ένα βράχο [ερμ]
1948 - Odeon GA 7476