Χορωδία & Μαντολινάτα Αγ. Δημητρίου Ηρακλείου

Μεγάλοι δίσκοι

15 ΚΛΑΣΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Δεκ 1998
Αεράκης ΣΑ 608