Χριστόδουλος Χάλαρης

Μικροί δίσκοι

Ο δροσουλίτης [σνθ]
1981 - Polydor 2061299

Μεγάλοι δίσκοι

ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ

1975
Columbia 70181

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

1976
Columbia 70276

Συνεργασίες - Συμμετοχές

2007 - ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Ο δροσουλίτης [σνθ]
Ο Μαυραϊλής [σνθ]