Γιώτα Βέη

Μεγάλοι δίσκοι

ΙΩΝΙΑ

Αυγ 1996
Lyra 4843

ΚΑΠΟΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΑΓΙΚΗ

Γιώτα Βέη
Οκτ 2010
Lyra 77211