Βαγγέλης Ντίκος

Μεγάλοι δίσκοι

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΕΜΙΑΣ

1977
United UR 111