Καίτη Γλέρη

Μικροί δίσκοι

Παίξε λατέρνα μου γλυκιά [ερμ]
27/9/1960 - His Master's Voice 7PG 2784 & Odeon HGRA 716

Της νύχτας το μινόρε [ερμ]
27/9/1960 - His Master's Voice 7PG 2784 & Odeon HGRA 716