Στέλλα Γαδέδη

Μεγάλοι δίσκοι

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Απρ 1996
Σείριος SMH 96001