Χρήστος Δάντης

(Χρήστος Βλαχάκης)

Μεγάλοι δίσκοι

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ

Νοε 1996
RCA 43899
2 LP