Αντώνης Διαμαντίδης

(Νταλγκάς)

Μικροί δίσκοι

Μανές της καληνυχτιάς [ερμ]
1929 - His Master's Voice AO 376 & Columbia DG 8389 Αγγλίας

Ο μεμέτης [ερμ]
1929 - His Master's Voice AO 369

Στον κατηφένιο οντά [ερμ]
1928 - His Master's Voice AO 224

Τι σε μέλει εσένανε [ερμ]
1928 - His Master's Voice AO 279