Νίκος Δαλέζιος

Μικροί δίσκοι

Η κατάρα [στχ]
13/8/1960 - His Master's Voice 7PG 2749