Σοφία Αρβανίτη

Μεγάλοι δίσκοι

ΖΩΗ ΣΑΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Ιουν 1993
RCA 15485