ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Σύνθεση:Πάρης Μανιάτης
Στίχοι: Διάφοροι
Ερμηνεία:Πάρης Μανιάτης, Χαρούλα Καβουρματσίδη
Κυκλοφορία:Απρ 1983
Ετικέτα:PM 1001 Σουηδίας (LP)

Εγγραφές

01. Νοσταλγία

Χαρ. Καβουρματσίδη (στχ Φώτ. Αγγουλές)

02. Κοντά σου

Πάρ. Μανιάτης (στχ Μ. Πολυδούρη)

03. Το σπίτι σου

Χαρ. Καβουρματσίδη & Πάρ. Μανιάτης (στχ Γ. Δροσίνης)

04. Παπαρούνες

Πάρ. Μανιάτης (στχ Φώτ. Αγγουλές)

05. Συμβουλές

Χαρ. Καβουρματσίδη & Πάρ. Μανιάτης (στχ Πάρ. Μανιάτης)

06. Δε θέλω του κισσού

Πάρ. Μανιάτης (στχ Γ. Δροσίνης)

07. Στο χωρισμό της

Πάρ. Μανιάτης (στχ Φώτ. Αγγουλές)

08. Λίμνη

Χαρ. Καβουρματσίδη & Πάρ. Μανιάτης (στχ Αρ. Βαλαωρίτης)

09. Λύτρωση

Πάρ. Μανιάτης (Φώτ. Αγγουλές)

10. Πόθος

Χαρ. Καβουρματσίδη & Πάρ. Μανιάτης (Ναπ. Λαπαθιώτης)

11. Φυγή

Χαρ. Καβουρματσίδη & Πάρ. Μανιάτης (στχ Ιούλ. Τυπάλδος)

12. Αναμνήσεις

Πάρ. Μανιάτης (στχ Φώτ. Αγγουλές)

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Πηγή: Δισκοβόλος
1η δημοσίευση την: 31/1/2014 17:42